Baggrund

”Mange børn har dårlig motorik”

”Børn med dårlig motorik overses”

”Dårlig motorik giver børn nederlag i skolen”

 

Det er bare nogle af de overskrifter, der dukker op i mediebilledet, når det handler om børn og motorik.

Generelt tegner der sig et billede af, at overvægt og dårlig motorik i stigende grad forbindes med danske børn og unge. Det ønsker GymDanmark at gøre noget ved.

Samtidig ønsker vi, at udbrede kendskabet til gymnastikkens potentialer, træningsmetoder og discipliner.
 

Læs mere om:

Hvorfor træne motorikken?

Hvorfor bruge Motorikmaskinen? 


Tryk Fonden   Dansk Gymnastik Forbund    Dansk Skoleidræt